THÔNG BÁO TUYN DNG KẾ TOÁN

(Cá nhân hoc Tchc)

Công ty Niras Finland Oy, thành viên ca Niras Group, chuyên cung cp các dch vtưvn vlâm nghip, thông tin xã hi, công nghsch, qun lý tài nguyên thiên nhiên và phát trin nông thôn. Công ty Niras Finland đã hot đng ti Vit Nam trên 15 năm và hin din ti nhiu quc gia ti khu vc Đông Nam Á.  

Dựán Phát triển Hệthống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II (FORMIS II) do Tổng cục Lâm Nghiệp (TCLN) trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện. Mục đích của FORMIS II nhằm xây dựng một hệ thống thông tin quản lý được tích hợp đầy đủ phục vụ cho công tác quản lý bền vững tài nguyên rừng, qua đó góp phần giảm nghèo trong sự phát triển Kinh tế Xã hội của Việt Nam. Các hoạt động chính của FORMIS II là xây dựng hệ thống tiêu chuẩn thông tin và cơ chế chia sẻ thông tin trong ngành lâm nghiệp, phát triển và duy trì hệ thống nền công nghệ thông tin trung tâm và hỗ trợ thành lập Trung tâm thông tin/ Đơn vị Công nghệ Thông tin trong TCLN.  

Dự án do Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan tài trợ. Công ty Niras Finland Oy là tư vấn chính, phối hợp cùng GFA và Green Field Development cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho dự án. FORMIS II sẽ được thực hiện trong 5 năm, bắt đầu từ tháng 5 năm 2013. Dự án là sự tiếp tục của dự án FORMIS I đã được triển khai từ năm 2009 – 2013.

Dự án hiện nay đang cần tìm ứng viên cho vị trí Kế toán. Các cá nhân có thể ứng tuyển. Các đơn vị có đủ năng lực có thể gửi đề xuất cung cấp tư vấn. Dự kiến công việc của chuyên gia sẽ bắt đầu từ tháng 8/2017 đến hết tháng 4/2018 (có thể làm toàn thời gian hoặc bán thời gian).  

Yêu cầu đối với kế toán thực hiện nhiệm vụ như sau:

·       Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán tài chính.

·       Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm kế toán, có kinh nghiệm làm việc ở các dự án ODA là một lợi thế

·       Thành thạo tiếng Anh

·       Kỹ năng giao tiếp tốt

·       Có khả năng đi công tác tại tỉnh và huyện khi có yêu cầu

 

Nhiệm vụ của kế toán:

·       Kiểm tra độ chính xác của các hồ sơ tài chính từ cấp trung ương và địa phương

·       Thực hiện các thanh toán sau khi được phê duyệt

·       Nhập các giao dịch vào hệ thống kế toán

·       Đối chiếu tài khoản ngân hàng và tiền mặt

·       Thực hiện các thanh toán tạm ứng cho các hoạt động của dự án

·       Chuẩn bị báo cáo tài chính

·       Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Quản lý tài chính

Các đơn vị, cá nhân quan tâm xin vui lòng gửi hồ sơ:

1.     CV chi tiết (tối đa 10 trang) nêu rõ trình độ và kinh nghiệm liên quan của ứng viên và danh sách tối thiểu ba (03) người chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp các nhiệm vụ trước đây của ứng viên, để FORMIS II có thể liên lạc tham khảo. Bản sao bằng cấp và chứng chỉ có liên quan cần được nộp kèm theo hồ sơ ứng tuyển.

2.     Ngoài CV của ứng viên, các tổ chức, đơn vị nộp hồ sơ sẽ nộp kèm đề xuất tài chính để thực hiện nhiệm vụ tư vấn.

Các cá nhân, đơn vị sẽ được lựa chọn dựa vào trình độ chuyên môn của ứng viên. Trường hợp cá nhân trúng tuyển, FORMIS II sẽ đàm phán và ký hợp đồng với cá nhân. Trường hợp đơn vị tổ chức được lựa chọn, FORMIS II sẽ ký kết hợp đồng dịch vụ với đơn vị.

Để biết thông tin liên quan, vui lòng liên hệ dự án tại maigiang.formis@gmail.com

Hồ sơ ứng tuyển của cá nhân hoặc đề xuất của đơn vị tổ chức được nộp bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt về địa chỉ maigiang.formis@gmail.comraisa.formis@gmail.com (Chủ đề thư: Hồ sơ dự tuyển vị trí Kế toán) trước 17h00 ngày 17/7/2017.

Bảo mật: Trong tất cảcác trường hợp, danh tính của chuyên gia ứng tuyển là thông tin công khai trừkhi chuyên gia ứng tuyểnnêu rõ yêu cầu bảo mật thông tin trong hồsơứng tuyển.