«Quay lại

Training course on eCognition and other remote sensing software

Khóa đào tạo về eCognition và các phần mềm viễn thám khác

Supported by FORMIS, International Centre for Advanced Research on Global Change of Vietnam National University, Ha Noi, organized a training course on eCognition and other remote sensing software for the management and planners dealing with the selection of forest inventory methods

Khóa đào tạo về eCognition và các phần mềm viễn thám khác

Được hỗ trợ bởi dự án FORMIS, Trung tâm quốc tế nghiên cứu biến đổi toàn cầu, thuộc Đại học quốc gia Hà Nội đã tổ chức thực hiện khóa đào tạo về eCognition và các phần mềm viễn thám khác cho các nhà quản lý và lập kế hoạch giúp họ đưa ra lựa chọn về phương pháp điều tra rừng. Khóa đào tạo tập trung vào tầm quan trọng của việc thử nghiệm và đánh giá các lợi ích và tính khả thi của phần mềm eCoginition và các phần mềm viễn thám khác. Ngoài ra, so sánh hai phương pháp xử lý ảnh, cơ chế thu ảnh vệ tinh, dựa vào điểm ảnh và hướng vào đối tượng đóng một vai trò quan trọng. Giảng viên đã tập trung vào giải đoán hiện trạng rừng. Giảng viên chính, Tiến sĩ Phạm Văn Cự cũng đã tập trung vào việc kết nối giữa nhóm đào tạo và các bên liên quan khác. Có 10 học viên đến từ Tổng cục lâm nghiệp, Viện ĐTQHR và các tỉnh tham gia khóa đào tạo từ ngày 29/10 đến 01/11/2012. Khóa đào tạo được đánh giá khá tốt, điểm kiểm tra trung bình của học viên sau khi kết thúc khóa học cao. Việc tổ chức các khóa đào tạo tương tự trong Pha II của dự án FORMIS sẽ được đưa vào xem xét đánh giá.