«Quay lại

THÔNG BÁO MỜI THẦU CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT MÁY CHỦ

Dự án Phát triển Hệ thống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II (sau
 
đây được gọi là ‘FORMIS II’) do Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (TCLN), trực thuộc Bộ Nông
 
nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN&PTNT) thực hiện. Mục đích của dự án FORMIS II là xây
 
dựng một hệ thống thông tin quản lý (MIS) ngành lâm nghiệp được tích hợp đầy đủ phục vụ cho
 
công tác quản lý bền vững tài nguyên lâm nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo trong sự nghiệp
 
phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Các hoạt động trọng tâm của dự án FORMIS II là xây dựng
 
các tiêu chuẩn thông tin và cơ chế chia sẻ thông tin cho ngành lâm nghiệp, phát triển và duy trì hệ
 
thống nền Công nghệ thông tin trung tâm và Cổng thông tin điện tử trong TCLN, nâng cao năng lực
 
quản lý thông tin ngành lâm nghiệp và thành lập Trung tâm Công nghệ Thông tin/ Tổ Công nghệ
 
Thông tin trong TCLN.
 
Dự án FORMIS II được Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan tài trợ. Công ty NIRAS
 
Finland Oy là tư vấn chính, hợp tác cùng GFA và Green Field Development cung cấp hỗ trợ kỹ thuật
 
cho dự án. Dự án FORMIS II bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, và được triển khai trong vòng 5 năm
 
(2013-2018). Dự án tiếp nối các kết quả của dự án FORMIS Giai đoạn I (2009-2013).
 
FORMIS II mời các đơn vị dịch vụ quan tâm gửi Hồ sơ dự thầu cung cấp và lắp đặt máy chủ. Hợp
 
đồng cung cấp thiết bị sẽ được ký giữa FORMIS II và đơn vị dịch vụ được lựa chọn. FORMIS II áp
 
dụng quy định mua sắm của Phần Lan. Thủ tục đấu thầu mở cho hợp đồng quốc gia sẽ được áp dụng
 
trong quá trình mua sắm dịch vụ.
 
Hồ sơ mời thầu có thể được tải về từ Cổng thông tin điện từ ngành lâm nghiệp Việt Nam
 
http://formis.vnforest.gov.vn/en/web/home/news hoặc từ bids.formis2@gmail.com
 
Hạn nộp hồ sơ dự thầu là 17h00 (giờ Hà Nội) ngày 14 tháng 6 năm 2016.
 
Các yêu cầu thêm thông tin liên quan vui lòng liên hệ với chúng tôi tại bids.formis2@gmail.com (đề
 
nghị không liên hệ qua điện thoại).
Chi tiết hồ sơ mời thầu vui lòng xem tại đây