«Quay lại

THÔNG BÁO CỦA BQL DA FORMIS II VỀ VIỆC LỰA CHỌN DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỜI PHỎNG VẤN CHO VỊ TRÍ LÁI XE

THÔNG BÁO CỦA BQL DA FORMIS II VỀ VIỆC LỰA CHỌN DANH SÁCH ỨNG VIÊN MỜI PHỎNG VẤN CHO VỊ TRÍ LÁI XE

Hội đồng Đánh giá Tuyển dụng dựán FORMIS II thành lập theo Quyết định của Ban Quản lý Dựán vềviệc Bổnhiệm Hội đồng Đánh giá Tuyển dụng ngày 9 tháng 5 năm 2014 đã quyết định danh sách gồm 4 ứng viên mời tham gia phỏng vấn cho 2 vịtrí Lái xe.

Thủtục tuyển dụng dựa theo Hướng dẫn vềThủtục tuyển dụng các vịtrí hỗtrợkỹthuật và cán bộhỗtrợdài hạn trong nước cho dựán FORMIS II (năm 2013) do Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam và Đại sứquán Phần Lan phê duyệt.

4 ứng viên trong danh sách được mời phỏng vấn bao gồm:

1.     Lê Tiến Sấu

2.     Trịnh Duy Sơn

3.     Nguyễn Đức Huynh

  1. (Bảo mật danh tính theo yêu cầu của ứng viên)

Trong tổng số7 hồsơdựtuyển cho vịtrí này.  Hội đồng Đánh giá tuyển dụng sẽliên hệvới các ứng viên trong danh sách trên đểlên lịch phỏng vấn.