«Quay lại

Tham gia đào tạo sử dụng vnforest portal (dtminh)

Tham gia đào tạo sử dụng vnforest portal (dtminh)

Cổng thông tin FORMIS hoạt động như là một kênh phân phối thông tin chính và cung cấp điểm truy cập duy nhất đến các nguồn dữ liệu và các ứng dụng có sẵn. 

Logo Formis FinlandCổng thông tin FORMIS hoạt động như là một kênh phân phối thông tin chính và cung cấp điểm truy cập duy nhất đến các nguồn dữ liệu và các ứng dụng có sẵn. Những người dùng chính của cổng thông tin FORMIS là các cán bộ không chuyên về kỹ thuật và các bên liên quan khác.

Mục tiêu của khóa đào tạo này là giúp người học làm quen với  các mục đích, nội dung và cách sử dụng cổng thông tin. Ngoài ra, một trong các mục tiêu chính là đào tạo cho học viên trở thành những người sử dụng cổng thông tin thành thạo và xây dựng nội dung cổng thông tin, có thể đóng vai trò như là những người điều phối nội dung cổng thông tin tại Tổng cục lâm nghiệp. Học viên cũng sẽ được trạng bị các phương pháp và kỹ năng đào tạo.

Để truyền đạt cho học viên cách học tập và giảng dạy hiệu quả, khóa học sẽ áp dụng hướng “học đi đôi với hành”. Sau khi hoàn thành khóa đào tạo, học viên có thể tải lên, chỉnh sửa, tạo và duy trì nội dung cổng thông tin FORMIS cũng như truyền đạt lại kiến thức và kỹ năng cho đồng nghiệp của mình tại các cấp khác nhau.