«Quay lại

Recruitment: Consultants For IDENTIFICATION OF INFORMATION AND INDICATORS OF AFFORESTATION AND PLANTING TO INTEGRATE IN THE MIS OF FORESTRY SECTOR

Với sự hỗ trợ của Dự án Phát triển Hệ thống Quản lý Thông tin ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn I (FORMIS I, 2009-2012), Tổng cục Lâm nghiệp (TCLN) đã xây dựng được Hệ thống nền cho nhu cầu mở rộng và tích hợp các hệ thống thông tin. Một số ứng dụng như Cổng thông tin điện tử của Dự án FORMIS, Trang thông tin điện tử của TCLN, Báo cáo nhanh kiểm lâm, Văn phòng điện tử vv.. đang hoạt động trên Hệ thống nền đó.

Để có thể tích hợp kết quả trồng cây, gây rừng của ngành Lâm nghiệp vào hệ thống FORMIS, Dự án FORMIS II cần tuyển 1 nhóm tư vấn có chuyên môn về đánh giá lâm nghiệp, đặc biệt trong vấn đề trồng rừng. Nhóm tư vẫn sẽ phân tích, đánh giá các chỉ tiêu có thể tích hợp vào Hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp thông qua việc thu thập các thông tin, kết quả của các Chương trình, dự án trồng rừng do ngành Lâm nghiệp thực hiện trong giai đoạn 1959-2013.

 

Xin vui lòng xem điều kiện tham chiếu tại đây