«Quay lại

Invites service suppliers to submit your proposals to implement training courses

Dự án Phát triển hệ thống thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam giai đoạn II - (FORMIS II) kính mời các đơn vị nộp hồ sơ đề xuất triển khai cho các khóa về QGIS và kỹ năng quản lý đào tạo

Xin mời xem thư mời và các yêu cầu tại đây