«Quay lại

Invitation to tender: Implementation of FORMIS Central Authentication System

Dự án Phát triển Hệthống Thông tin quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II (FORMIS II) do Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam (TCLN), trực thuộc BộNông nghiệp và Phát triển Nông thôn thực hiện. Mục đích của dựán FORMIS II là xây dựng một hệthống thông tin quản lý ngành lâm nghiệp được tích hợp đầy đủphục vụcho công tác quản lý bền vững tài nguyên lâm nghiệp và góp phần xóa đói giảm nghèo trong sựnghiệp phát triển kinh tếxã hội của Việt Nam. Các hoạt động trọng tâm của dựán FORMIS II là xây dựng các tiêu chuẩn thông tin và cơchếchia sẻthông tin cho ngành lâm nghiệp, phát triển và duy trì hệthống nền Công nghệthông tin trung tâm và Cổng thông tin điện tửtrong TCLN, nâng cao năng lực quản lý thông tin ngành lâm nghiệp và thành lập Trung tâm Công nghệThông tin (CNTT)/TổCNTT trong TCLN.  

Dựán FORMIS II do Chính phủViệt Nam và chính phủPhần Lan tài trợ. Công ty NIRAS Finland Oy là tưvấn chính, hợp tác cùng GFA và Green Field Development cung cấp hỗtrợkỹthuật cho dựán. Dựán FORMIS II được triển khai từtháng 5 năm 2013 và sẽđược thực hiện trong 5 năm. Dựán tiếp nối các kết quảcủa dựán FORMIS giai đoạn I (2009-2013).

Dựán FORMIS II xin mời các nhà thầu có quan tâm gửi hồsơthầu triển khai ứng dụng Hệthống xác thực quyền truy cập hệthống FORMIS của người sửdụng(sau đây gọi tắt là Hệthống). Hợp đồng sẽđược ký kết giữa dựán FORMIS II và đơn vịtrúng thầu. Dựán áp dụng quy định mua sắm của chính phủPhần Lan trong triển khai đấu thầu. Phương thức mua sắm dịch vụcó giá trịhợp đồng nhỏ(dưới ngưỡng quốc gia) được áp dụng cho gói dịch vụnày.

Hệthống xác thực quyền truy cập hệthống FORMIS của người sửdụng đóng vai trò quan trọng trong việc cho phép người dùng truy cập một cách bảo mật và thuận tiện các ứng dụng tích hợp. Hệthống cho phép người dùng sửdụng một tài khoản đểtruy cập một cách liền mạch các ứng dụng khác nhau trong hệthống FORMIS.

Hệthống sẽđược phát triển dựa trên hệthống nền FORMIS. Hệthống cần đảm bảo cho phép người dùng truy cập các dịch vụcung cấp bởi các ứng dụng tích hợp trong hệthống FORMIS. Đểthực hiện được điều này, hệthống phải có khảnăng lưu trữthông tin xác thực người dùng trong các cơsởdữliệu trung tâm. Hệthống cầnhỗtrợcác định dạng dữliệu tiêu chuẩn mởcho trao đổi dữliệu xác thực và quyền truy cập giữa thành phần cung cấp định danh và các ứng dụng tích hợp.

Các đơn vịquan tâm có thểtải Thông báo mời thầu với đầy đủcác hướng dẫn cho nhà thầu, tiêu chí lựa chọn nhà thầu và các yêu cầu kỹthuật cho Hệthống xác thực quyền truy cập hệthống FORMIS của người sửdụng tại địa chỉhttp://formis.vnforest.gov.vn. Dịch vụsẽđược triển khai tại Hà Nội trong thời gian dựkiến vào tháng 12/2014. 

Các yêu cu bt buc đi vi các đơn v:

  1. Có tối thiểu 5 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển phần mềm;
  2. Có chuyên gia đạt chứng chỉlập và quản lý dựán, giám sát thi công dựán CNTT theo nghịđịnh 102 /2009/NĐ-CP của Chính phủViệt Nam;

Các yêu cu ưu tiên:

  1. Có kinh nghiệm và nguồn tham khảo vềviệc phát triển các ứng dụng liên quan đến hệthống FORMIS;
  2. Có kinh nghiệm và nguồn tham khảo vềviệc phát triển hệthống xác thực tập trung;
  3. Có các chứng chỉquốc tếvềcông nghệthông tin;
  4. Có kinh nghiệm trong các giải pháp nguồn mở;
  5. Có kinh nghiệm và nguồn tham khảo làm việc với các dựán hỗtrợphát triển chính thức (ODA) trong phát triển ứng dụng;
  6. Các chuyên gia tham gia thực hiện nhiệm vụtưvấn có kỹnăng sửdụng tiếng Việt và tiếng Anh tốt.

 

Thời hạn chót nộp Hồsơthầu là 17h00 (giờHà Nội) ngày 28 tháng 11 năm 2014. Hồsơthầu cần được gửi vềđịa chỉsau:  

Dựán Phát triển Hệthống Thông tin Quản lý ngành Lâm nghiệp tại Việt Nam – Giai đoạn II (FORMIS II)

Tầng 2, Tòa nhà West Lake Suites, 31 Hoàng Hoa Thám, Quận Ba Đình, Hà Nội

Tel: 84 4 3722 8733                               

Người nhn:Cốvấn mua sắm

                                                                     

Các thắc mắc liên quan đến nhiệm vụvà quy trình lựa chọn nhà thầu, vui lòng liên hệvới chúng tôi theo hòm thưđiện tử bids.formis2@gmail.com (không liên hệqua điện thoại).

Xin vui lòng xem Hồ sơ mời thầu  tại đây