«Quay lại

Hội nghị quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên

Hội nghị quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên

 

 

Sáng nay, ngày 21 tháng 9 năm 2012, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã chủ trì Hội nghị quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo các tỉnh vùng Tây Nguyên, Ban chỉ đạo Tây Nguyên và đại diện các Bộ, Ngành của Trung ương. Hội nghị đã dành thời gian nghe các báo cáo chuyên đề của Tổng cục Lâm nghiệp về thực trạng công tác quản lý bảo vệ rừng và thảo luận về hiện trạng và các giải pháp phát triển ngành Lâm nghiệp vùng Tây Nguyên.

Tại Hội nghị lãnh đạo, đại diện các đơn vị thống nhất nhận định, tình hình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng vùng Tây Nguyên hiện nay còn tồn tại nhiều bất cập, diện tích rừng ngày càng bị thu hẹp, do chuyển đổi đất lâm nghiệp, lấn chiếm, khai thác rừng trái phép, các công ty lâm nghiệp không đủ năng lực bảo vệ diện tích rừng được giao, một số cơ chế chính sách về quản lý bảo vệ rừng chưa phù hợp.

Kết thúc Hội nghị, Thứ trưởng, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn đã kết luận về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng cho khu vực Tây Nguyên trong thời gian tới, đặc biệt nhấn mạnh một số giải pháp cấp bách, cần triển khai quyết liệt, đồng bộ trong công tác bảo vệ rừng và phát triển lâm nghiệp, tái cơ cấu các công ty lâm nghiệp một thành viên gắn liền với sản xuất, chế biến lâm sản, giải quyết đất đai cho đồng bào dân tộc, đẩy mạnh việc xã hội hóa nghề rừng, góp phần ổn định kinh tế xã hội và an ninh trong khu vực./.