«Quay lại

Giới thiệu FPD

THÔNG BÁO MỜI THẦU - Giải pháp văn phòng điện tử cho Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam

Dự án Phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp (FORMIS) do Tổng cục lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thực hiện (Bộ NN&PTNT), với sự tài trợ của Chính phủ Phần Lan, Quỹ ủy thác ngành lâm nghiệp (TFF) và Chính phủ Việt Nam. Dự án hỗ trợ Bộ NN&PTNT quản lý và giám sát toàn ngành lâm nghiệp thông qua việc xây dựng một hệ thống thông tin hiện đại từ trung ương đến địa phương, nhằm cung cấp thông tin chính xác cho việc ra quyết định của các cơ quan lâm nghiệp tại tất cả các cấp.

 

Công ty NIRAS Finland Oy, thành viên của Tập đoàn NIRAS (www.niras.com) là đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật cho dự án FORMIS. Công ty đã có 12 năm hoạt động tại Việt Nam và có uy tín trong khu vực Đông Nam Á về tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp, quản lý tài nguyên thiên nhiên, phát triển nông thôn, quản lý môi trường và năng lượng bền vững.

 

Công ty NIRAS Finland Oy xin mời các nhà thầu có quan tâm gửi hồ sơ thầu cho gói thầu thực hiện Giải pháp văn phòng điện tử cho Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam. Giải pháp văn phòng điện tử này sẽ tích hợp với Hệ thống nền FORMIS để chia sẻ thông tin và các lô gic nghiệp vụ ngành. Gói thầu dự định đáp ứng những vấn đề sau:

  • Sự phối hợp giữa các cán bộ của Tổng cục Lâm nghiệp cấp trung ương
  • Các công cụ quản lý cho Văn phòng Tổng cục

Nhà thầu CNTT và Truyền thông cung cấp các dịch vụ sau:

  • Cung cấp giải pháp công nghệ bao gồm sản phẩm Văn phòng điện tử
  • Triển khai và tùy chỉnh các sản phẩm Văn phòng điện tử đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật
  • Đào tạo và chuyển giao kỹ thuật đến nhóm người dùng cuối

 

Có thể tải Thông báo mời thầu với đầy đủ các hướng dẫn cho nhà thầu và yêu cầu kỹ thuật cho gói thầu Giải pháp Văn phòng điện tử tại địa chỉ http://vnforest.mard.gov.vn.

 

Để biết thêm chi tiết về nhiệm vụ và quy trình lựa chọn nhà thầu cũng như có bất kỳ thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với Tiến sĩ Hà Hải Nam (nam.hahai@gmail.com, Tel. 04 393 297 12 Ext. 112). Thời hạn nộp hồ sơ thầu là ngày 23/3/2012.  Mọi đề xuất xin gửi tới Văn phòng dự án FORMIS, Số 340 Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội, (Người liên hệ: Bà Lã Phương Thảo, lpthao.formis@gmail.com).

 

 

Tender Documents (in English):

Invitation to Tender: VNFOREST E-Office Solution

ANNEX I: Requirements Specifications for E-Office Solution

Annex II: Draft Delivery Contract

Annex II C4: Modifications to IT2010 terms

Annex II C5: EJT - Special Terms and Conditions for Deliveries of Data Systems and Customised Software

Annex II C6: EVT - Special Terms and Conditions for Deliveries of Standard Software

Annes II C7: YSE - General Terms and Conditions

 

Tender Document (in Vietnamese):

THÔNG BÁO MỜI THẦU: Giải pháp văn phòng điện tử cho Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam

Phụ lục I: Đặc tả yêu cầu phần mềm cho Giải pháp văn phòng điện tử