Liên hệ

Tổng cục Lâm nghiệp

 

Điện thoại                : 04.38438792

Fax                           : 04.38438793

Địa chỉ                     : Số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

Email                       : ln@mard.gov.vn

Website                   : http://www.tongcuclamnghiep.gov.vn/

Chức năng nhiệm vụ:Chức năng nhiệm vụ của Tổng cục Lâm nghiệp được quy định trongQuyết định số 04/2010/QĐ-TTgngày 25/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

 

TT

Tên, đơn vị

Chức vụ

Điện thoại cơ quan

1

Hà Công Tuấn

Thứ trưởng(phụ trách Tổng Cục Lâm nghiệp)

 

2

Nguyễn Bá Ngãi

Phó TCT

38489758

3

Võ Đại Hải

Phó TCT

 

 

Văn phòng Tổng cục

 

 

1

Quách Đại Ninh

Phó CVP (phụ trách)

37.335.678

2

Nguyễn Bình Minh

Phó CVP

37334151

3

Nguyễn Đình Vọng

Phó CVP

38489750

4

Trần Thị Hải Yến

Phó CVP

38.438.689

 

Văn phòng phía Nam

Máy trực

Email

08.38476663

dungddcln@yahoo.com.vn

1

Đỗ Tiến Dũng

 

08.8476663

2

Bùi Tuấn Giang

 

08.8476663

 

Vụ Kế hoạch- Tài chính

 

 

1

Nguyễn Quang Dương

Vụ trưởng

37332154

2

Nguyễn Văn Vũ

Phó Vụ trưởng

37.349.081

3

Phạm Hồng Lượng

Phó Vụ trưởng

37.349.081

 

Vụ Khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế

 

 

1

Nguyễn Bá Ngãi

TCP kiêm Vụ trưởng

37332263

2

Nguyễn Tường Vân

Phó VT

37629412

3

Phạm Mạnh Cường

Phó VT

37.344.810

 

Vụ Phát triển Rừng

 

 

1

Võ Đại Hải

PTC kiêm Vụ trưởng

38438795

2

Nguyễn Hữu Thiện

Phó VT

38438812

 

Vụ Sử dụng Rừng

 

 

1

Cao Chí Công

Vụ trưởng

38438813

2

Bùi Chính Nghĩa

Phó VT

37342290

 

Vụ Bảo tồn thiên nhiên

 

 

1

Trần Thế Liên

Vụ trưởng

37331673

2

Ngô Tiến Dũng

Phó VT

37333026

 

Cơ quan QL CITES Việt Nam

 

 

1

Hà Công Tuấn

Giám đốc

37.335.684

2

Đỗ Quang Tùng

Phó GĐ

3733 5676

3

Thái Truyền (Phía Nam)

Phó GĐ

08.38218206

 

Cục Kiểm Lâm

Địa chỉ: nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình , Hà Nội

Máy trực: 04.37335680; Fax: 04.37335685

Trực PCCCR: 04.37335673

Email: fpd@hn.vnn.vn

 

 

1

Nguyễn Hữu Dũng

Cục trưởng

37335681

2

Đoàn Hoài Nam

Phó CT

38489973

3

Đỗ Trọng Kim

Phó CT

38489974

4

Triệu Văn Lực

Phó CT

37335679

5

Lê Thái Hà

Chánh VP

37335674

6

Vũ thị Thu Hằng

Văn thư

37335682

7

Phòng TT-PC

 

37335683

8

Phòng Quản lý BVR

 

37335679

9

Phòng KHTC, XDLL

 

37335682

10

Đội KLĐN

 

37346408

11

Quỹ VCF

 

37345168

 

Viện Điều tra quy hoạch rừng

 

 

1

Nguyễn Nghĩa Biên

Viện trưởng

38615509

2

Nguyễn Phú Hùng

Phó VT

38615511

 

Nguyễn Huy Dũng

Phó VT

38617958

 

Các vườn Quốc gia

 

 

1

Vườn QG Bạch Mã

Địa chỉ

 

Máy trực

Máy Fax

Email

TT Phú Lộc, huyện Phú Lộc, Tỉnh Thừa Thiên Huế

054.3871258

054.3871134

BachMabark@dng.vnn.vn

2

Vườn QG Ba Vì

Địa chỉ

 

Máy trực

Máy Fax

Email

Xã Tân Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

04.33881082

04.33881203

3

Vườn QG Cát Tiên

Địa chỉ

 

Máy trực

Máy Fax

Email

Xã Nam Cát Tiên, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

061.3669273

0613669159

vqgcattienkiemlam@gmail.com

4

Vườn QG Cúc Phương

Địa chỉ

 

Máy trực

Máy Fax

Email

Xã Cúc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình

030.3848018

030.3848088

vqgcucphuong@hn.vnn.vn

5

Vườn QG Tam Đảo

Địa chỉ

 

Máy trực

Máy Fax

Email

Km 13, xã Hồ Sơn, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc

0211.3853257

0211.3853104

Vqgtd_vp@hn.vnn.vn

6

Vườn QG YokĐôn

Địa chỉ

 

Máy trực

Máy Fax

Email

Xã Krông NA, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đăk Lắc

0500.3783022 – 3783049

0500.3783173 - 3783053

 

 

Email: support@vnforest.mard.gov.vn